Yüksek Lisans Tezi:

Yılmaz E., (2016). “Alternatif Bir Mekan Olarak Mimarlıkta Eşik Mekanlar” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı, İstanbul.

Bildiri:

Yılmaz, E. ve Önal, F., (2015), “Bir Sınırsızlık Deneyimi Olarak Eşik Mekanları”, 9. Uluslararası Sinan Sempozyumu/ Sınırla-ma, 21 – 22 Nisan 2015, Edirne.

Kitap Bölümü:

1) Yılmaz, E. (2016). “Eşikte Olma Hali”. Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/ Yer. Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5 ve 6 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışmaları, ss: 72 – 77, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara.

2) Keskin, M. (2016). “Taksim’deki Son Tören”. Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/ Yer. Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5 ve 6 Üniversite Öğrencileri Metin Yarışmaları, ss: 84 – 87, Mimarlar Derneği 1927 Yayınları, Ankara.

Dergi Metni:

Keskin, M. (2015). “Mimarlık, Yeniden Kentsel Paydaşlık”. Mimarlık Dergisi, sayı: 385, yıl: eylül – ekim 2015.

Proje:

Yılmaz, E., (2011). “Namazgah’ta Yaşama Ünitesi”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 2.sınıf (MIM 202) mimari stüdyo projesi, Alçım dergisi, Yıl: 2, sayı: 6, sayfa: 57, Eylül – Aralık 2011.

Gezi/ Oyun:

Reading Cities: Reading Cities, kent ve mimari hakkında düşünen, tartışan ve paylaşan bir topluluktur. İnsan ve çevre ilişkileriyle, mimariyi algılama konusunda fikirler üreterek, bir dizi gezi, oyun, sunu ve araştırmalarla mimarlık öğrencileriyle karşılıklı bilgi alışverişi sağlamaktadır. Bu anlamda gerçekleştirilen etkinlikler;

1) Reading Cities İstanbul 2014 – Gezi

İstanbul’un tarihi ancak çok fazla bilinmeyen mekanları, hazırlanan rota üzerinden Karaköy’den başlayarak Taksim’de sonuçlanan güzergah üzerinden aktarılmıştır.

Organizasyon: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin

Gezi Rehberleri: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Samet Mor

Katılımcılar: Dokuz Eylül Ünv. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri. (Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır ve Yard. Doç. Tonguç Akış eşliğinde)

2) Reading Cities İstanbul 2014 – Sunu

Taksim – Gezi Okumaları

Organizasyon: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin

Konuşmacı: Y. Mimar Sinan Omacan

Yer: Bilgi Ünv. Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans Derslikleri.

Katılımcılar: DEÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri, Bilgi Ünv. Mimarlık Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri. (Y. Mimar Devrim Çimen, Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır eşliğinde)

3) Running Cities Büyükada 2014 – Oyun

Açıklama: Büyükada’da bina durumları üzerinden mekan bulmaca oyunu

Organizasyon: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Verda Bingöl, Gizem Mater, Deren Uysal

Hakemler: Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Verda Bingöl, Gizem Mater

Yer: Büyükada

Katılımcılar: İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 4.sınıf öğrencileri (Prof. Dr. Zeynep Kuban eşliğinde)

 

4) Reading Cities İzmir 2016 – Gezi

İzmir genel tarihinin aktarılması ile Kordon – Konak kent dokusu boyunca uzanan, kimlikli binaların mimari özellikleri ile kamusal boyutlarının aktarılması üzerine yoğunlaşan bir gezi programı düzenlenmiştir.

Organizasyon: Esra Yılmaz Keskin, Mete Keskin

Gezi Rehberleri: Esra Yılmaz Keskin, Mete Keskin

Katılımcılar: Yıldız Teknik Ünv. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencileri.

(Araş. Gör. Bengi Yurtsever eşliğinde)