Mete KESKİN

İzmir’de doğdu ve büyüdü. İzmir Atatürk Lisesi’nde lise eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı.

Teğet Mimarlık bünyesinde çeşitli mimari ve kentsel ölçekli projelerin tasarım aşamasında görev aldı. Sabit bir ofiste çalışmanın yanı sıra farklı kurumlara ait mimari ve kentsel projelerin, konsept ve uygulama aşamalarında serbest mimarlık hizmetleri verdi.

Lisans eğitiminden bu yana, bir grup arkadaşıyla Reading Cities adlı oluşum kapsamında İzmir ve İstanbul’da kent araştırmaları, mimari bellek ve mekan üzerine gezi, oyun ve toplantıların içerik geliştirme, organizasyon ve yürütülmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Mimarlık, tasarım ve yazın alanında katıldığı yarışmalarda ödülleri bulunmakta ve MEES Mimarlık bünyesinde kurucu ortak olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Esra YILMAZ KESKİN

Samsun’da doğdu ve büyüdü. Samsun Huriye Süer Anadolu Lisesi’nde lise eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını “Alternatif Bir Mekan Olarak Mimarlıkta Eşik Mekanlar” adlı tezi ile tamamlayarak Yüksek Mimar ünvanını aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca katıldığı yurt içi ve yurt dışı workshoplar, teknik geziler ve tasarım toplantıları mimarlık kültürü konusunda birikim kazanmasını sağladı.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Yapı – Endüstri Merkezi (YEM) bünyesinde Etkinler Uzmanı – Mimar olarak çalıştı. Bu süreçte mimari tabanlı içerik geliştirme, mimari etkinliklerin operasyonu ile mimari yarışmaların yürütülmesi ve raportörlüğü konularında görev aldı.

Lisans eğitiminden bu yana, bir grup arkadaşıyla Reading Cities adlı oluşum kapsamında İzmir ve İstanbul’da kent araştırmaları, mimari bellek ve mekan üzerine gezi, oyun ve toplantıların içerik geliştirme, organizasyon ve yürütülmesi konularında katkı sağlamaktadır.

Mimarlık, tasarım ve yazın alanında katıldığı yarışmalarda ödülleri bulunmakta ve MEES Mimarlık bünyesinde kurucu ortak olarak çalışmalarına devam etmektedir.